• Verzending binnen twee werkdagen
  • Handgemaakt
  • Unieke tassen

Privacyverklaring
DOORUS, gevestigd aan Kruidenstraat 61 te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Ursula Spanbroek is de Functionaris Gegevensbescherming van DOORUS. Zij is te bereiken via info@doorus.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken
DOORUS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
DOORUS verwerkt u persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Afhandeling betaling (Wettelijke grondslag: Toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting)
2. Telefonische of e-mail contact (Wettelijke grondslag: Toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting)
3. Afleveren goederen en diensten (Wettelijke grondslag: Toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting)
4. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de Belastingdienst (Wettelijke grondslag: Toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting)
Hoe lang bewaren persoonsgegevens 
DOORUS bewaart uw gegevens zolang als er een klantrelatie bestaat.
Delen van persoonsgegevens met derden
DOORUS deelt uw gegevens enkel met derden wanneer het noodzakelijk is om de gegevens door te geven. Denk aan factuur- en verzendgegevens voor drukwerk.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DOORUS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij DOORUS een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@doorus.nl.
DOORUS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met DOORUS op.